خانه / اسلایدر / در باره آزمون SAT

در باره آزمون SAT

آزمون SAT

structure

این آزمون توسط موسسه کالج‌بورد در سراسر دنیا برگزار می‌شود. آزمون SAT، دو قسم جداگانه شامل آزمون SAT General و آزمون SAT Subject است.

آزمون عمومی SAT، ورودی مقطع لیسانس غیرپزشکی تمامی دانشگاه‌های امریکا و دانشگاه‌های برتر کشورهای انگلستان، کانادا، استرالیا، نروژ، چک، سوئد، ترکیه و … می‌باشد. این آزمون صرفا شامل سنجش مهارت زبان انگلیسی و ریاضیات می‌باشد. آزمون SAT هفت بار در سال در کشور امریکا و شش بار در دیگر کشورها برگزار می‌شود که ثبت نام آزمون از طریق مراجعه به پایگاه اینترنتی کالج‌بورد انجام می‌شود. محتوای آزمون از اسفند امسال (March 2016) تغییر نموده است که خلاصه‌ی تغییرات در جدول زیر آمده است.

The Old SAT vs. The New SAT

Category

Old SAT

New SAT

Timing

·     3 hours 45 minutes

·     3 hours (plus optional 50 minute Essay)

 

Sections

·     Critical Reading

·     Writing (includes the Essay)

·     Math

·     Evidenced-Based Reading and Writing

·     Math

·     Essay (optional and separate from the Writing Test)

 Areas of Emphasis

·     General reasoning skills

·     Challenging vocabulary used in limited contexts

·     Using logic to solve unfamiliar and abstract math problems

·     Applying reasoning and knowledge to real-world situations

·     Using reading, writing, and math skills to analyze evidence

·     Vocabulary meaning and word choice in a greater range of contexts

·     Demonstrating core applied reasoning skills in algebra and data analysis

Question Types

·     161 multiple choice

·     10 grid-in

·     141 multiple choice 12 grid-in

Answer Choices

·     5 answer choices (A to E) for m/c questions

·     4 answer choices (A to D) for m/c questions

 

Penalty

·     Guessing penalty: quarter point deduction for wrong answers

·     No penalty for wrong answers

 

 

 

Scoring

·     Total scaled score from 600 to 2400, comprised of area scores from 200-800 in

·     Critical Reading, Mathematics, and Writing

·     Essay score factored into Writing scaled score

·     Total scaled score from 400 to 1600, comprised of area scores from 200-800 in Math and in Evidence-Based Reading and Writing

·     Essay score reported separately

·     Subscores and cross-test scores demonstrating skills in more specific areas

سرفصل های بخش ریاضی شامل عبارات جبری، آمار، توابع و هندسه می‌باشد که عناوین گفته شده صرفا در سطح مفاهیم پایه در آزمون مطرح می‌شود. چند نمونه از سوالات ریاضی آزمون در ادامه آورده شده است.

sample question 1

sample question 2

در بخش موضوعی این آزمون، مفاهیم پیشرفته تر از یک سرفصل مشخص، در سطح دبیرستان، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. سرفصل‌های جداگانه‌ای که در آزمون موضوعی SAT وجود دارد در ادامه آمده است.

English Literature – U.S. History – World History – Math Level 1 – Math Level 2 – Biology/ EM – Chemistry – Physics – French – French with – Listening – German – German with Listening – Spanish – Spanish with Listening – Modern Herbew – Italian – Chinese with Listening – Japanese with Listening – Korean with Listening

لازم به ذکر است که شرکت در آزمون موضوعی SAT توسط هیچ دانشگاهی الزاما مورد نیاز نیست، اما شرکت در این آزمون توسط دانشگاه‌های ممتاز امریکا توصیه می‌شود.