خانه / درباره آزمون / محتوای آزمون SAT

محتوای آزمون SAT

education serv

آزمون شامل دو قسمت کلی ریاضی و مهارت های زبان انگلیسی است.

در بخش ریاضی سه سرفصل مورد تاکید قرار گرفته که بیشترین کاربرد را در زمینه های دانشگاهی و کاری دارند. این سه سرفصل عبارتند از جبر (شامل معادلات و دستگاه های جبری)، مسائل و آنالیز داده ها (شامل مباحث آماری) و ریاضیات پیشرفته (شامل اعداد مختلط). در کنار این سه سرفصل مباحث کلی در هندسه و مثلثات نیز در بخش ریاضیاتی آزمون آورده شده است.

در قسمت زبان انگلیسی نیز مهارت های درک مطلب و نوشتار مورد ارزیابی قرار می گیرند.

در بخش درک مطلب با رویکرد ارزیابی شواهد و قراین مسائل مختلف، طراحان آزمون به دنبال سنجش توان داوطلبین در شناسایی شواهد، چگونگی بکارگیری آن ها در متن توسط نویسنده و ارتباط بین آن ها هستند. در دسته ی دیگر سوالات این بخش، طراحان به دنبال سنجش توان داوطلب در دریافت مفهوم لغات یا عبارات نا آشنایی است که در متن استفاده شده و چگونگی تاثیر این عبارات در ساختن مفهوم کلی متن هستند. دیگر دسته ی سوالات این بخش مربوط به بررسی های مطالعات مبتنی بر علوم مختلف و تاریخ است. طراحان بدنبال سنجش توان داوطلب در بررسی فرض های موجود، چگونگی ارائه و دریافت داده ها و در نظر گرفتن پیچیدگی های موجود هستند.

در بخش مهارت زبانی و نوشتاری، داوطلبین باید متون داده شده را خوانده و با توجه به ساختار موجود، اشتباهات ساختاری را پیدا کرده و آنها را تصحیح نمایند.