خانه / درباره آزمون / آزمون موضوعی SAT

آزمون موضوعی SAT

subject1

 

این آزمون به داوطلبان این امکان را می دهد که سطح دانسته های خود در یک شاخه مشخص از آزمون را ارزیابی کنند. به کمک این آزمون داوطلبین جهت گیری ها و دستاوردهای خود را در یک زمینه مشخص به دانشگاه ها نشان می دهند.

شرکت در آزمون موضوعی در کنار دیگر مدارک (سوابق دبیرستان، آزمون عمومی SAT و توصیه نامه های اساتید و معلمین) به داوطلبان کمک می کند که خود را از دیگران متمایز کرده و تصویر کامل تری از خود به دانشگاه ها ارائه دهند.

این آزمون در 20 شاخه متفاوت در 5 زمینه اصلی زبان انگلیسی، مهارت های زبانی، تاریخ، ریاضیات و علوم پایه برگزار می شود. 20 شاخه ای که داوطلب در آزمون موضوعی می تواند انتخاب کند شامل موارد زیر هستند؛

English Literature, U.S. History, World History, Math Level 1, Math Level 2, Biology/ EM, Chemistry, Physics, French, French with Listening, German, German with Listening, Spanish, Spanish with Listening, Modern Herbew, Italian, Chinese with Listening, Japanese with Listening, Korean with Listening

لازم به ذکر است که شرکت در آزمون موضوعی SAT توسط هیچ دانشگاهی الزاما مورد نیاز نیست، اما شرکت در این آزمون توسط دانشگاه‌های ممتاز امریکا توصیه می‌شود.