خانه / با SAT کجا؟ / رشته های غیر پزشکی

رشته های غیر پزشکی

medical12

این آزمون، آزمون ورودی مقطع لیسانس رشته های غیر پزشکی کشورهای امریکا، انگلستان، کانادا، استرالیا، نروژ، چک، سوئد، ژاپن، کره جنوبی، ترکیه و … می باشد. تمامی دانشگاه های امریکا و دانشگاه های امریکایی در سراسر دنیا از جمله؛ سنگاپور، امارات و لبنان و بخشی از دانشگاه های تراز اول کشورهای گفته شده این آزمون را به عنوان یکی از راه های اخذ پذیرش در مقطع لیسانس غیر پزشکی در نظر گرفته اند.