خانه / خدمات / بسته پذیرش و ویزای تحصیلی

بسته پذیرش و ویزای تحصیلی

exam regist2223

در این بخش از خدمات، بسته به کشور موردنظر داوطلب، موسسه برای دست کم 10 دانشگاه برتر در دسترس اقدام به اخذ پذیرش خواهد کرد. این دانشگاه ها بنا به نمرات اخذ شده در آزمون‌ها و سوابق تحصیلی داوطلبین انتخاب خواهد شد. پس از اخذ پذیرش دانشگاه موسسه در راستای اخذ ویزای تحصیلی کشور مربوطه اقدامات لازم را انجام خواهد داد.